Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 25. september 1913

Teaterblod i Aarerne

Frederik VI Allé 12. 25/9 13

Min kæreste Herre!

Jeg vilde have været hos Dem, men fik i sidste Øjeblik Forhindringer. Teatret har henvendt sig til mig og bedt mig overlade det Stykket1, og efter al Sandsynlighed vil det blive opført i October Maaned, da Prøverne skal begynde i den nærmeste Fremtid. At jeg har ønsket det spillet saa hurtigt ligger i, at de tyske Teatre, der har erhvervet Førsteopførelsesretten, agter at spille det omkring 1 Novbr, og jeg vil da gøre alt for at det kommer op i mit Hjemland først.

Deres Bog2 har jeg modtaget og sender Dem min hjærteligste Tak. Nu faar jeg den vel næppe læst foreløbig – i Aften tager jeg fat paa Instruktionen af mit Stykke, og den vil tage mig hele min Tid, indtil Prøverne kan begynde. Det bliver en anstrængende 2 Maaned med forceret Teaterarbejde og øget Spænding under den ny Situation. Men Livet er jo Uro for den, der har Teaterblod i Aarerne. Naar jeg er færdig her, gaar Rejsen saa til Tyskland, hvor "Indenfor Murene" skal spilles i Berlin, og mit ny Stykke, "Danas Have"3 og "Mor har Ret"4 skal gaa rundt omkring. Som De sér, staar Flyvemaskinen parat og venter mig ved Styret.

Nu gaar jo Rejsen snart for Dem op mod de høje Luftlag. Deres Aand skal atter ud at prøve sine hvide Vinger. Vi andre følger Dem saa godt vi kan og ser Dem saa forsvinde som dristig Fugl i det uendelige Blaa.

Lykke paa Rejsen, hvis vi ikke sés før Starten!

Deres hengivne
H. N.

 
[1] Stykket: Affæren, 1913. tilbage
[2] Bog: Fugleperspektiv, 1913. tilbage
[3] Danas Have, 1908. tilbage
[4] Mor har Ret, 1904. tilbage