Georg Brandes til Henri Nathansen
11. august 1913

Skæbnen slaar med sine Knoer

11 August
*131

Kjære Henri Nathansen

Heldigvis for Dem har De neppe kjendt Convalescenscens græsseligt nedslaaende Tilstand. Men jeg er i den.

I den er man ømfølsom som den fineste kinesiske Gong, der er saa sensibel, at der udgaar en hel Concert fra den, naar den blot berøres af en Flues Vinge. En saadan fint sleben Metalskive er ilde tilmode, naar det ubehagelige Fruentimmer, Skæbnen, slaar paa den med sine Knoer og tramper paa den med sine store plumpe Fødder, der tilmed er platte.

Men De er en lykkelig Mand: Sommer og Sol og en Celle, i hvilken Solstraalerne falder.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] mandag. tilbage