Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Skibstrup. 9. august 1913

Knubs og Klap

Skibstrup pr. Hellebæk [lørdag] 9/8 13

Min kæreste Herre!

Tak for Deres Brev. Jeg kommer nu til København i næste Uge, maaske allerede Tirsdag eller Onsdag. Dette skal kun være et ganske lille Livstegn, da Marcellus1 har planlagt en Køretur, og Hestene stamper i Gaarden. Jeg saa i et Blad igaar, at De er oppe og er set paa Vandring i Hovedstaden. Gud være lovet! Gid nu Deres Trængslers Tid for denne Gang maatte være forbi.

Jeg har tilbragt en fornøjelig Sommerferietid herude. Dagene er ilet afsted tankeløse og lykkelige som i Ungdommens 2 fjærne Tider. Nu og da ser jeg i Spejlet og undrer mig over mine graa Haar og kan ikke rigtig forstaa, at Livet begynder at graane, netop som man synes Solen er staaet op. Kære elskede G. B. – husker De hvad Carl August2 sagde til Goethe, da de mødtes en Mindedag ud paa Deres Livs Efteraar: Ach, achtzehn Jahr und Ilmenau!

Iøvrigt er at berette, at jeg selvfølgelig intet har gjort for Udødeligheden i Skibstrup. Jeg har solet mig i Lediggang og godt Humør. Nu vender jeg snart hjem til Vinteren med dens Anstrængelser og Spænding. Mangt og meget venter mig vel af Knubs og Klap. Men jeg ser Tiden imøde med god Forhaabning og glæder mig over, at der her og der sidder 3 en Ven, der følger min Skæbne med venlige Øjne. Jeg ved, at De er blandt dem og takker Dem i mit stille Sind for den Berigelse, Deres højmodige Venskab har bragt mig gennem Tiderne.

Mange Hilsner fra os alle

Deres
H. N.

 
[1] Marcellus: d.v.s. Poul Reumert. tilbage
[2] Carl August: (1757-1828) hertug af Sachsen-Weimar-Eisenach. Den lille by Ilmenau, som Goethe besøgte mange gange, ligger 50 km SV for Weimar. tilbage