Georg Brandes til Henri Nathansen
19. august 1913

sukker efter Adspredelse

19 August 131

Kære Henri Nathansen

Det vil være mig meget tilpas, om De vilde være elskværdig nok til en af Dagene at tage Dem af min Morskab. Sidst2 var jeg i Spænding lige før Begyndelsen af Sliddet, nu er jeg i det, ser dets Afskyelighed og Ufrugtbarhed, er ked og træt af min forøvrigt meget udmærkede Medhjælperske, og sukker efter Adspredelse. Jeg har neppe set et grønt Blad i Danmark i Aar. Da jeg desuden desværre er lidenskabeligere end da jeg var 30 Aar, fortæres jeg af alle Slags Savn, og er i alle Maader saa ilde stedt som En kan være, der kun kan rose sig af, ikke for Øjeblikket at være syg.

Deres
Georg Brandes

 
[1] tirsdag. tilbage
[2] Sidst: muligvis er det besøget 14.8.1913 der hentydes til. tilbage
[3] Don Quichote: Historien "Don Quixote og Hamlet", der blev optaget i Fugleperspektiv, som udkom 24.9.1913. tilbage