Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Taormina, Italien. 15. marts 1913 (om aftenen)

Her ikke det ringeste nye at læse

15 Marts *131

Kjære H. N.

Jeg sendte Dem imorges et langt Brev. Nu da jeg af Deres ser, De paany vel ikke helt i Løjer, tilbyder mig at besørge Commissioner for mig, vover jeg paany at bede Dem om en Tjeneste. Den Masse Tidsskrifter der sendes mig ophober sig til ingen Nytte i Kbhavn, hvor jeg aldrig vil faa Tid til at læse dem opstillede i Hundredvis. Her derimod har jeg ikke det ringeste nye at læse.

Vilde De ikke sende mig i Korsbaand et Par Stykker af Courier Européen og af Mercure de France eller Revue, som maa ligge ophobede paa mit Bord, naar De en Dag har Tid til at begive Dem ud til mig? De maa selv vælge hvad De synes ser nogenledes tiltalende ud. Jeg bryder mig ikke om hvad der er i andet Sprog end fransk.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] Lørdag. Brevkort adresseret til "Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / Copenaghen / Danimarca". Poststemplet "Taormina - Messina 16.3.13". tilbage