Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Taormina, Italien. 6. marts 1913

kan ikke skrive paa andet Papir

Grand Hôtel Metropole
Taormina (Sicilia)
6 Marts *19131

Kjære Henri Nathansen

Jeg skrev til Dem igaar, men er nødt til at skrive igen idag for at plage Dem om en Tjeneste.

Mit gule Skrivpapir2 slipper om nogle Dage op og saa er jeg leveret; thi jeg kan ikke skrive paa andet Papir.

Ovenpaa mit Manuskriptskab i min Spisestue plejer jeg altid at lægge dette Papir. Der maa rimeligvis være noget deraf endnu. Dog nej, der 2 er neppe mere, thi jeg ser at Omslaget dertil har jeg med.

Jeg maa da bede Dem være saa elskværdig at gaa ind til Papirhandler Petersen i Lille Kirkestræde ved Nikolajtaarn, den store Papirhandel og kjøbe mig saa meget deraf at det gjør en Rulle, ikke altfor tynd, ikke altfor tung, og sende mig denne Rulle.

Udgifterne kan ikke være store, og de skal blive Dem ærligt godtgjorte.

Idag kom et Brev fra Fru Rung til Frk. Knudtzon, der desværre stadigt er alvorligt syg, hvor hun siger, at de efter Aftalen skulde være her 2. Marts, men i Luxor, hvortil de kom fra Assuan og kun her skulde 3 have en Times Ophold, havde (den skrækkelige) Etatsraad Nyholm3 – det eneste Menneske mod hvem jeg havde advaret Fru Rung – plantet sig paa Banegaarden for at oppebie dem. Han overtalte Rung til at telegrafere Afbud til Skibet i Alexandria og blive i Luxor noget med ham, og derefter√ i Cairo som hans Gæster.

Nu skriver hun, at Skibet gaar fra Alexandria den 8de. Senere har de telegraferet at de kom her den 9de. Men da Skibet gaar den 8de, kan de ikke være her før den 11te; det er 4 en dum Forandring; thi vi havde aftalt at træffes og sidst i Maaneden maa jeg bort til Neapel.

Undskyld kjærligt det meget Bryderi.

Deres G. B.

De havde desværre Ret angaaende Rungs bog. Der er gode Kræfter i den: men den tilfredsstiller slet ikke.

Rungs Adresse bliver nok
Hoff-Hansens Pensionat.

 
[1] torsdag. tilbage
[2] Skrivpapir: GB bruger den ældre stavemåde. Formen Skrive-papir blev først alm. fra slutn. af 19. årh. Se ODS. (Jf. Skriv- og Rejsekalender, som KUs almanak har heddet siden 1685.) tilbage
[3] Etatsraad Nyholm: Diderik Nyholm (1858-1931) præsident for den internationale domstol i Cairo. tilbage