Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Taormina, Italien. 5. marts 1913

har Kulde i Taormina

Grand Hôtel Metropole
Taormina (Sicilia)
5 Marts 131
(vistnok Hundredaarsdag for Kierkegaards Fødsel)

Kjære H.N.

Idag Deres venlige Kort. Frakken kom rigtigt i god Behold den sidste Dag i Tunis, jeg skrev strax og takkede Dem for den; skulde denne Tak være gaaet tabt? Altfor mange Breve fra og til mig gaar i denne Vinter tabt. (Rigtignok gælder en Del af min Brevvexling Kina).

Jeg havde Kulde og Regn i Tunis til det sidste, har her ogsaa Kulde. Dog var jeg meget tilfreds i Tunis, var i godt Selskab. Der blev gjort en Buste og to Statuetter af mig, meget nydelige og vellykkede. Den unge 2 Kvinde, som gjorde dem, har jeg kendt fra hun var halvt Barn.

Rungs er her ikke endnu. Han har telegraferet at han vil komme den 9de, efter først at have sendt Afbud og først meldt sit Komme til den 16de. Til mig havde han anmeldt sin Ankomst til den 1ste. Saa han er lunefuld. Rungs alene har havt dejligt Vejr hele Tiden.

Jeg skal i Begyndelsen af April tale i Neapel i Circulo Filologico, derefter i Rom. Jeg skal i Oktober tale to Gange i St. Petersborg, saa i London og ved alle Universiteter i England, Skotland og Wales – hvis jeg da ellers forbliver rask. 3 Her er jeg temmelig ensom. Min Veninde Frk. Bertha Knudtzon ligger syg af Feber.

(Det er sandt, Rungs Adresse bliver nok Hoff-Hansens Pensionat, Taormina).

Idag skrev jeg af hele min Sjæl en Artikel om Karthago, paa dets Ruiner; blev fotograferet.

De og Deres Frue er Lyspunkter for mig, naar jeg tænker paa Kjøbenhavn. Ser De Aage Kohl, saa hils og tak ham fra mig.

Deres Ven
G.B.

 
[1] onsdag. tilbage