Georg Brandes til Henri Nathansen
1. november 1911

Tak for varme Ord

[onsdag] 1 Nov. 11

Kjære Herre

Hav Tak for Deres varme Ord1; jeg skal gjemme dem i mit Hjerte.

Jeg har en gammel Kjærlighed til Armand Carrel. De vil finde ham nævnt i Indledning til min gl. Afhandling om H. C. Andersen fra 1869 (i andet Bind af mine Skrifter). Dog holder jeg disse Foredrag2 kun for det sidstes Skyld, hvori jeg giver mit Hjertes Bitterhed Luft, og siger Menneskeheden Sandheder.

Jeg haaber at være sammen med Dem imorgen Aften3.

Deres G.B.

 
[1] varme Ord: Dette "Kærlighedsbrev" synes ikke bevaret. tilbage
[2] Foredrag: forelæsninger om Armand Carrel, afholdt 31.10, 2.11 og 3.11 på Københavns Universitet. Den 3.11.1911 var 40-årsdagen for GBs første forelæsning ved KU. 3. dec. udgav GB forelæsningerne i bogen Armand Carrel der i 1967 blev genstand for en sønderlemmende kritik af Hakon Stangerup i Orbis Literarum, vol. 22, s. 157f.. Se også Stangerups danske originalmanuskript. tilbage
[3] Aften: dagbogen 2.11.1911: "[begyndelsen udklippet]..., Jacobsens, Nathansens, Rungs." (Jacobsens er dr. phil J.P. Jacobsen og Lis J.) tilbage