Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Strandboulevard 27. 17. oktober 1911

vilde De bede Rungs

Strand Boulevard 27 II
[tirsdag] 17 Oct 11

Kjære Hr. Nathansen

Da det er længe siden, jeg har havt den Fornøjelse at se Dem og Deres Frue, vil jeg gjerne se ud til Dem i Aften1 Tirsdag. De skal, ifald det passer Dem, ikke gjøre nogensomhelst Anstalter, thi jeg spiser til Middag Kl 7 og trænger altsaa ikke til noget. Ifald De vilde bede Rungs, der jo vist endnu boer i samme Hus, ned til Dem, var det mig kjært, da jeg saa kunde se ogsaa dem ved samme Lejlighed. Vi har vel alle oplevet et og andet, mest ubehageligt, siden vi saas. Men Et hoc meminisse juvabit2.

Deres hengivne Georg Brandes

Send et Telegram, hvis De ikke vil have mig, please.

 
[1] i Aften: besøget fandt først sted onsdag 18.10.1911. Dagbogen 17.10.1911: "Middag hos Dessau." 18.10.: "Læste i Aften Talen [1. jubilæumsforelæsning til 31.10.1911 om Carrel] og Brevet for Nathansens og Rungs, ..." [det flg. beklippet]. 19.10.: "Nathansen troede igaar at Fru Nansen har gjort et Selvmordsforsøg." tilbage
[2] Et hoc ...: maaske vil I også engang have glæde af at mindes dette (nemlig de overstandne lidelser), ukorrekt citat af Vergils Æneide I v. 203. tilbage