Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 21. august 1911

Betændelsen hører ikke op

21 August *101

Kjære Hr. Nathansen

Det var uheldigt at Deres Frue skulde komme, og gaa forgæves, Tirsdag Efterm. men jeg havde udtrykkelig i mit sidste Brev til Dem skrevet, De er velkommen hver Dag undtagen denne√ Mandag og Tirsdag, da jeg er optaget.

Jeg har forsøgt at staa op og prøvet at gaa ud nogle Skridt. Men Betændelsen flytter sig blot, hører ikke op.

Deres
Georg Brandes

 
[1] Mandag. Korrespondancekort adresseret til: "Hr. Henri Nathansen / Busserupgaard / Espergærde". Poststemplet: "Kjøbenhavn 21.8.11; 10-11½ E. – Espergærde 22.8.11; 7-8 F". tilbage