Georg Brandes til Henri Nathansen
28. august 1911

hvis De gider komme

28 August [19111]

Kjære H. N.

Først nu i Aften faar jeg ud af Sleipner2 at De idag har ventet mig tre Kvarter. Jeg forstod hendes Tungetale saadan, at De havde været her og vilde komme igen om tre Kvarter, ventede Dem derfor forgæves.

Imorgen er jeg næsten hele Dagen optaget. Men jeg er fri 2-3, hvis De gider komme da. Fra Lørdag Morgen er jeg en Uges Tid næsten helt taget i Beslag af en Veninde3, der kommer her til Byen for at være lidt sammen med mig. Jeg er desværre meget medtaget af Sygdommen og det anstrengende engelske Arbejde.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] uden år; kan dateres til mandag 28.8.1911, jf. det engelske arbejde – GB rejste 10.9.1911 på foredragstourné i England og Skotland. tilbage
[2] Sleipner: således kaldte GB sin husjomfru, i dagbogen kaldet Jomfru Andersen. tilbage
[3] Veninde: Talitha Schütte. Dagbogen 8.9.1911: "T. har aldrig en Øre, hvad hun end faar. Gav hende nu 130 Kroner." tilbage