Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 10. august 1911

Testamente

10 August 111

Kjære Hr. Nathansen

De véd som Jurist sikkert, hvor stor en Part man har Lov til testamentarisk at raade over. Min Kone og Datter er jo mine lovlige Arvinger. Jeg ejer – i Obligationer, altsaa ingenlunde i fuld Valuta – en 80,000 Kroner. Hvad har jeg Lov til at testamentere bort? Saasnart jeg denne Gang blev syg, i Maj i Pallanza, skrev jeg strax et Par Blade Testamente, og da Sygdommen denne Gang synes at have faaet et yderst solid Tag i mig, maa jeg alvorligt tænke paa hvad jeg kan efterlade. – Det er Synd, De skal tage ind fra Landet i denne gode Varme. Vil De en Dag, naar det er mindre varmt, se til mig, er De velkommen; kan ikke den 14de og 15de, da jeg er optaget.

Deres
Georg Brandes

 
[1] Torsdag. Korrespondancekort adresseret til "Hr. Henri Nathansen / Busserupgaard / pr. Espergærde". Poststemplet "Kjøbenhavn 10.8.11; 11-1 E. – Espergærde 10.8.11; 5-6 E". tilbage