Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Busserupgaard pr. Espergærde. 1. august 1911

Goldschmidt og Shakespeare

Busserupgaard pr. Espergærde
1 Aug. 111

Kære Hr. Professor Brandes!

Jeg anede ikke, at Deres Sygdom havde været af saa alvorlig Art. Nu og da har jeg jo nok af Deres Breve kunnet mærke, at De var plaget af Mismod, men jeg tænkte, at Grunden var psykisk, stammede fra dét, som vi alle lider af – Forladthed, Foragt, Skuffelse og Mismod. Hvor er det dog fortvivlende, at Deres gamle Sygdom aldrig kan lade Dem i Ro. Jeg har kendt Dem nu, tror jeg, i en halv Snes Aar, og i al den Tid har Betændelsen fulgt Dem som en trofast Fjende. Fjender forlader En desværre ikke saa hurtig som Venner.

Jeg kom gærne ind til Dem og hilste 2 paa Dem. Men jeg tør ikke komme uanmeldt – en Sætning i Deres Brev til mig faar mig til at gyse: Ensomheden er væmmelig, Besøg dog endnu væmmeligere. Det er ikke, fordi jeg tror, De har tænkt paa mit, men alligevel –. Har De Lyst til at se mig en Dag, ved De, at jeg med Glæde kommer. De kan blot sende mig et Kort.

Jeg læser i denne Tid en Del i Goldschmidts Værker. Er han i Grunden ikke uretfærdig behandlet – jeg har hørt et Rygte om, at en samlet Udgave2 havde 34 Subskribenter. Jeg synes, der er en sjælden Renhed over ham – som Udsigt over Land i klart Vejr. Og han er dog et Menneske, der kan tænke, hvilket er ret sjældent hos hjemlige Skribenter. 3 Besyndelig moderne virker han i sin Tid – op mod Heiberg, Hertz, Paludan-Müller. Men hans Ulykke var vel den, at han som Baggesen stod med et Bén i Fortiden og ét i Fremtiden og derfor aldrig var Led af en Generation og aldrig faldt sammen med selve "Tiden". Og saa var han jo en outsider baade som Jøde og Corsar. Han er ofte baade jævn og dyb – husker De f. eks. et Par Sider3, han kalder "En Dampskibstur"?

Iøvrigt læser jeg Shakespeare. Ved De, hvad der er interessant nu og da? Jeg lærer enkelte Sider og Monologer udenad. Jeg lærte under min Instruktørvirksomhed ar indse, hvor besynderlig nær man kom Mennesket i Digteren, naar man fik hver Enkelthed i Repliken med. 4 Af "Vildanden" f. eks. kunde jeg dengang store Stykker udenad. At gaa en Morgentur gennem Skoven og sige ganske sagte for sig selv: At være eller ikke – det er en saa vidunderlig intim Maade, man nærmer sig Mennesket Shakespeare paa, naar man hører, ene, uden Vidner hans Ord, stemmer sig ind i hans egen Stemning, mens han skrev.

Vær nu hjærtelig hilset. Min Kone beder mig sende Dem sin venligste Hilsen og alle gode Ønsker.

Deres
Henri Nathansen

 
[1] tirsdag. tilbage
[2] samlet Udgave: en samlet udgave ville være helt uoverskuelig og har næppe været overvejet. Derimod udsendte Gyldendal 1896--98 han Poetiske Skrifter I otte bind, og 1908-10 M. Goldschmidt i Folkeudgave i andre 8 bind, i udvalg ved Julius Salomon. tilbage
[3] et Par Sider: "En Dampskibstur", fra Fortællinger og Virkelighedsbilleder. Ny Samling, 1883. Se Arkiv for Dansk Litteratur. tilbage