Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Locarno, Schweiz. 16. maj 1910

Kropotkin ventet paa mig

Grand Hôtel
Locarno – Suisse
Locarno, 16 Maj 19101

Kjære Herre

Efter et Ophold i Berlin og et andet i Weimar er jeg naaet herned til den mig velbekjendte Lago Maggiores Nordspids, hvor Kropotkin taalmodigt har ventet paa mig og hvor vi bliver en Uge sammen. Ifald De gider sende mig et Par Linjer herned, vil de naa mig. Til Pallanza gaar jeg ikke nu, da de af Sorg over Fruens Broders Død er tagne nogle Uger bort. Jeg tænker paa 2 at se nogle mindre Byer i Umbrien og Toscana, og Florents. Her er ikke syndelig varmt men mildt og smukt.

I Kjøbenhavn er vel alt Valgfeber2. Jeg gjensaa Weimar efter 23 Aars Forløb og lærte enkelte værdifulde Mennesker at kjende, blev vel modtaget af den gl. Fru Förster-Nietzsche3 og af et Par dygtige Mænd med kjønne Fruer.

Nu venter Kropotkin nedenunder med en Vogn og jeg maa afbryde. Hils Deres Frue paa det Bedste fra

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] mandag. tilbage
[2] Valgfeber: der var folketingsvalg 20.5.1910. tilbage
[3] Förster-Nietzsche: Elisabeth F.-N., 1846-1935, Friedrich Nietzsches søster. tilbage