Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 6. maj 1910

Helst i Ensomhed

[frdag] Kjøbenhavn 6.5.10

Kjære Hr. Nathansen

Om en Time rejser1 jeg herfra. Men jeg vil ikke, De en Dag skal søge mig forgjæves.

Jeg har havt en god Del Uheld med Hensyn til Personer jeg vilde træffe paa min Rejse og have Oplysninger af. Helst lægger jeg mig et Sted i Ensomhed paa en italiensk Kyst hvor der er stille. Men jeg troer nok at jeg først over Berlin og Weimar gaar til Florents, jeg skal, naar jeg er kommen til Ro, tillade mig at lade Dem en Adresse vide. Levvel og hav det helst bedre end

Deres hengivne
G. B.

 
[1] rejser: til Tyskland og Italien med Talitha Schütte 7.5.-27.6.1910. tilbage