Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Havnegade 55, København. 27. januar 1910

jeg tænker paa at holde Foredrag om Dem

Havnegade 55
[torsdag] 27 Jan. 10

Kjære Henrik Pontoppidan

Jeg har i nogle Dage været sysselsat med Bøger af Dem; jeg tænker paa at holde et Foredrag om Dem for Christiania Studenter. Ifald De gad skænke mig en Samtale om Sammenhængen i Deres Livsarbejde, vilde det lette mig Umagen og aabne mine Øjne for adskilligt, der ellers let undgaar mig. Kunde De f. Ex. ville komme herind og spise Frokost Søndag Kl. 12½? Jeg hørte af Frk. Anders, at Deres Hustru og Deres Søn var tagne paa Landet. Forhaabentlig er da deres Helbred ikke daarlig.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] Johan Bøgh: (1848-1933) litteraturhistoriker, direktør for Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen. tilbage
[2] Givskov: læsning usikker. tilbage
[3] Fra mange Tider og Lande: titlen på bind 18 af Samlede Skrifter, 1910. tilbage