Georg Brandes til Henri Nathansen
20. januar 1909

umaadelig forstemt

[onsdag] 20 Jan. 09

Kjære Hr. Nathansen

Det har gjort mig ondt at se, Deres Stykkes Opførelse er blevet forsinket paa det kgl. Theater. Heldigvis er jo et andet sin Opførelse nær. Da De har vist mig saa megen Interesse, vil jeg ikke tage herfra uden at sige Dem Farvel.

Jeg har længe været syg uden at være det, nemlig umaadelig forstemt og ganske uden Evne til Arbejd, næsten viljeløs.

Derfor forsøger jeg, uden Lyst, at overvinde den pinlige Tilstand ved en Rejse1, saa ugunstig Aarstiden er. Jeg tager herfra Fredag Formiddag, men vilde blot skriftlig trykke Deres og Deres Frues Haand.

Med bedste Hilsen

Deres
Georg Brandes

 
[1] Rejse: til Paris med hjemkomst 5.3.1909. tilbage