Georg Brandes til Henri Nathansen
7. januar 1909

ingen yngre danske sender mig Bøger

7 Jan. 091

Kjære Hr. Nathansen

Den Bagatel fortjener ingen Tak.

Stakkel, at De har forvredet Foden! Heldige, at De sætter et Stykke i Scene paa det kongelige!

Nej, jeg har ingen Lyst til at skrive om Danske. Jeg har faaet nok deraf. Og dertil kommer, at jeg ikke kjender den nyere danske Litteratur. Alle de franske Bøger, jeg nævner, er mig sendte af Forfatterne, hvoraf kun én kjender mig personligt, nemlig min Ven France, men næsten alle franske Skribenter sender mig hvad de skriver, som alle værdifulde i Tyskland, Østerrig, Sverig, mens Englænderne har gjort mig 2 Æresmedlem og Præsident for saa mange litterære Selskaber, at Bøgerne strømmer ind over mit Bord.

Derimod er der ingen af de yngre mere bekjendte danske Digtere og Forfattere, som sender mig deres Bøger, og da det er uoverkommeligt for mig at læse blot ¼ af hvad der sendes mig, hvorfor skulde jeg saa kjøbe mere? Af danske endnu ulæste har jeg kun Kiddes2 Loven.

Jeg har Uro i Blodet, jeg troer, jeg maa bort herfra.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] torsdag. tilbage
[2] Kidde: Harald K. (1878-1918) hvis roman Loven udkom 1908. tilbage