Georg Brandes til Henri Nathansen
28. juni 1907

ikke helt spildt min Tid

[fredag] 28 Juni 07

Kjære Hr. Nathansen

Indlagt en Bagatel1 paa tre Sider; jeg gider ikke offentliggjøre andet end sligt.

Jeg skrev til Dem fra Pallanza, haaber, De har faaet Brevet. Skjønt jeg saa at sige ikke arbejdede der, lærte jeg dog en ny Verden, nye Mennesker at kjende, ogsaa en Del Kunst og Poesi (især engelsk) som var mig fremmed og er værdifuld. Saa jeg har ikke helt spildt min Tid i det fortryllende Landskab ved Lago Maggiore. Blot det at sejle nogle Timer over Søen er en Oplevelse.

Min bedste Hilsen til Dem og Deres Frue.

Deres
Georg Brandes

 
[1] Bagatel: af senere breve fremgår at det er en artikel om Shakespeare. tilbage