Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Havnegade 55, København. 6. februar 1891

De burde idetmindste forsøge fransk Luft

Kbh. Havnegade 55
6 Febr. 91.

Kjære Hr. Pontoppidan!

Jeg skylder Dem Tak fordi De nogle Gange har nævnt mit Navn offentlig1 paa meget velvillig Maade. Dog det er ikke det, som idag foranlediger mig til at skrive. Men jeg synes, jeg paa Deres Breve fra Berlin2 kan mærke, at De ikke har det Udbytte af Rejsen, som alle, der holde af Dem, gjerne undte Dem, og jeg kommer derfor tilbage til hvad jeg engang sagde Dem: bliv dog ikke saa længe i Tyskland; jeg kan ikke tro andet end at Paris maa være mere for Dem. Det er dog en større, friere og mere broget Verden. Og trods Alt hvad der siges om Racefællesskabet mellem Tyske og Danske har dog al kunstnerisk Kultur 2 i Danmark Frankrig mere at takke for end Tyskland. De burde idetmindste forsøge fransk Luft inden Deres Rejsepenge mindskes altfor stærkt.

Om mig er intet interessant at melde. Jeg har siden jeg sidst saa Dem mistet den ene af mine to Smaapiger og er siden da som et Skib med en Læk. Jeg har ingen Arbejdslyst og maa dog arbejde en Del - men jeg gjør det med svækket Livsmod.

Deres hengivne
Georg Brandes.

 
[1] nævnt mit Navn offentlig: ??? EFTERFORSK! tilbage
[2] Breve fra Berlin: GB hentyder snarere til HPs artikler i Kjøbenhavns Børs-Tidende, som f.eks. den seneste om "Det lille Danmark", end til (i så fald ikke bevarede) personlige breve. tilbage