Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra Berlin. 8. juni 1882

Brødrene Goncourt

Kjære Borchsenius!

Hermed sender jeg Dem efter Deres Ønske MS. til Brødrene Goncourt. Jeg haaber Sætterne kunne læse det. Jeg beder Dem lade Bogtitlerne sætte med Cursiv og ikke lade Historien ligge for længe1.

Iøvrigt stiller jeg kun to Betingelser, at jeg maa faa en Korrektur at see og at jeg maa faa Honoraret tilsendt før den 1 Juli, da jeg har en hel Del at betale den Dag.

Deres hengivne
Georg Brandes

Berlin Zelten 16. N. W.
Den 8 Juni 1882.

 
[1] Artiklen "Edmond og Jules de Goncourt" blev trykt 25.6.1882 i Ude og Hjemme. tilbage