Georg Brandes til Otto Borchsenius
28. marts 1882

ingen Hast

[tilføjet med fremmed hånd:] [28/3 82]

Kjære Borchsenius!

Jeg har ingen Hast med at faae "Brødrene Goncourt" trykt, jeg vil ei gjerne at Publikum skal kunne læse mine Foredrag strax efter at de er holdte; thi saa vilde jeg snart ingen Tilhørere mere faae.

Deres
G. B.