Georg Brandes til Otto Borchsenius
6. juli 1876

miskjend ikke min gode Villie

Den 6 Juli 76.

Kjære Hr. Borchsenius!

Meget mod mit Ønske sender jeg Dem "Nero"1 tilbage for at spørge Dem om De foretrækker at lade den trykke andensteds end hos os, eller at vente til vi have Plads til den. Efter at man paa Trykkeriet havde anslaaet Drachmanns Fortælling til et saa stort Arketal2, at det blev mig umuligt at tage "Nero" i August og Sept.-Heftet, blev jeg enig med min Broder om at spørge foreslaae Dem October-November Heftet for den NB. hvis ingen Anden til den Tid har taget den. Jeg troer ikke De vil miskjende 2 min gode Villie i dette Tilbud. Thi vi gjøre her for første Gang Brud paa den Regel vi hidtil have fulgt ufravigeligt, ingen Prosaoversættelser at optage, hvis Original tidligere har været trykt.

Deres hengivne
G. Brandes

 
[1] Nero: en artikel af Viktor Rydberg, oversat af Borchsenius. tilbage
[2] Drachmanns Fortælling: "To Skud" blev bragt i September-heftet, s. 427-79. tilbage