Georg Brandes til Otto Borchsenius
18. november 1875

min upartiske Overbevisning

18 Nov 75.

Kjære Borchsenius!

Jeg er absolut af den Mening at Karl Elzes Lord Byron1 ikke bør oversættes paa Dansk. Alt, hvad denne Bog indeholder af videværdigt Materiale, er optaget i min nysudgivne Fremstilling2 af Byron, og den har ingen anden Fortjeneste end den at være en ved streng Flid og stor Paalidelighed udført Materialsamling. Fremstillingstalent har Forf. ikke. Hvorfor desuden 2 øieblikkeligt gjøre mig Concurrence med en anden Bog om Byron, ligesom jeg er færdig med min? Det gaaer mig rigtignok saadan, hver Gang jeg rører et eller andet litterært Phænomen og det kan jo mange Gange være nyttigt. Men i dette Tilfælde er der efter min upartiske Overbevisning ingen Grund dertil. Jeg skriver Dem til fra Udlandet, derfor kommer mit Svar først nu.

Deres hengivne
G. Brandes

 
[1] Lord Byron: Karl Elze: Lord Byron, eng. udgave 1872, udkom 1876 på dansk ved K. Kroman. tilbage
[2] Fremstilling: G. Brandes: Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur, bind 4, Naturalismen i England, Byron og hans Gruppe, 1875. tilbage