Ernst Brandes til F. Hendriksen
5. juni 1891

Hjærtensfryd

d 5 Juni 1891

Kære Hr. Hendriksen

Jeg vilde blive Dem Tak skyldig for følgende Tjeneste.

I Anledning af Blasfemisagen og til Oplysning om, hvorvidt Ansvaret for Artiklen er Pontoppidan's eller mit, skulde det gærne meddeles Retten, hvorvidt P. tidligere har benyttet Navnet "Urbanus", og om han ved efterfølgende√ Udgivelse under eget√ Navn af Ting, som han oprindelig havde underskrevet "Urbanus", har vedkendt sig Pseudonymet.

P, der for Tiden er i Nordsverrig eller Finland, har skrevet mig til, at han saavidt han erindrer "under eget Navn har offenliggjort en Fortælling "Hjærtensfryd" i dansk Folkebibliotek, hvilken Fortælling i sin Tid under Mærket "Urbanus" stod trykt i "Ude og Hjemme".["]

– Med Offenliggørelsen i Folkebibliotheket har det sin Rigtighed, det har jeg set efter.

Er det også rigtigt, at Fortællingen 2 – maaske med en anden Titel – har staaet i "Ude og Hjemme" og har været undertegnet "Urbanus"? Skrev P. ofte, sjældent eller slet ikke under dette Mærke hos Dem?

Som sagt jeg bliver Dem taknemlig for hurtigt Svar.1

Deres ærb forb
Ernst Brandes

 
[1] Svaret kendes ikke. Iflg. HPF tryktes "Hjærtensfryd" i Hjemme og Ude (Som F. Hendriksen ikke havde noget at gøre med) 15.2.1885 under pseudonymet Urbanus. Derefter optryktes den 9.12.1886 under navn "med mange mindre rettelser samt ændring af tempus" i bogen Hjemmekinesere og andre Fortællinger af forskjellige Forfattere. Endelig optryktes den 13.12.1888, igen under navn samt "med en del afvigelser i retskrivning", i Folkelivsskildringer, Dansk Folkebibliothek Nr. 67. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage