Edvard Brandes til Henrik Pontoppidan
14. juni 1894

jeg tror ikke meget paa Krapylet

14 Juni 1894

Kære Pontoppidan! Tak for det venlige Brev. Ja, jeg var ogsaa ked af, at Selskabet i Mandags gik tabt for mig, og Aarsagen gjorde ikke Kedsomheden mindre.

De finder Esmanns Optræden sjofel. Kunde jeg fortælle den hele Historie – hvad jeg som gentleman ikke kan – vilde De finde ham endnu gemenere. Alt er nu ganske skiden Beregning. Og mig slaas der en saadan Slamkiste over Hovedet, at 2 jeg vanskeligt trækker Vejret.

Det piner mig, at jeg, i hvert Fald i nogen Tid, maa indrette mit offentlige Liv, mit Forhold til Politik efter denne Skandalehistorie.

Nansen sagde, at De havde nogen Lyst til at besøge mig herude. Ja, gid De vilde – Vejret er smukt endnu og De skal faa den hjærteligste Modtagelse og en lang Passiar. Kan De ikke slaa Dem sammen med Nansen og begive Dem paa Tur.

I Haab herom og med Tak engang endnu

Deres hengivne
Edv.Brandes

3 P.S. Gud hjælpe mig: jeg glemmer at takke for Bogen1, hvori der findes2 saamange kvægende Ting. Vi er ikke mange, der staar fast, men altid en lille Flok. Og De er udmærket. Men jeg tror ikke meget paa Krapylet, ikke paa vore Socialdemokrater. Jeg spurgte sidst Hørdum og S. Olsen – to tykke Førere – om her kunde blive Revolution. "Saa maatte man da først afskaffe Dampsprøjten", svarede de.

EB.

 
[1] Bogen: Nattevagt der var udkommet 4. juni. tilbage
[2] findes < findels tilbage