Edvard Brandes til Axel Lundegård
12. februar 1890

En Skønhed fanget ham

12 Febr. 90.

Kære Lundegård!

De vil ikke vredes over at jeg sender Artiklen tilbage. Jeg tog den min Salighed gerne, men jeg kan ikke udholde det Vrøvl, jeg har med den Art Sager paa "Politikens" Kontor, hvor alt gaar i den gamle Gænge. Jeg har nu været Redaktør i tre Maaneder – imorgen kommer Hørup ud af Fængslet – og altsaa i disse tre Maaneder ikke tilbragt en Aften i mit Hjem. For en Stillesidder som mig har det været 2 en stor Pine, og naturligvis har jeg intet Literært faaet udøvet i den samme Tid. Tilmed maatte jeg agere en Art Fører paa Rigsdagen, og den Erfaring, jeg derved har høstet, kan muligvis komme mig tilgode ved senere Produktion; iøvrigt har jeg hverken høstet Ære eller Fordel. Naa, imorgen synker jeg tilbage til mit tidligere politiske Intet, og vil da tage fat paa forskellig literær Sport, som jeg har Lyst til. Med Aarene, kære Lundegård – De har en enkelt Gang tidligere hørt mig bemærke, at jeg ikke er ung mere – gaar Lidenskaben af En, men endnu ikke 3 i Begyndelsen af Fyrrerne Arbejdsevnen. Jeg er ligesaa arbejdsdygtig nu som før og haaber at skrive adskillige Ark fulde inden Fanden tager min Sjæl.

Apropos, saa hvor√ kan De tænke Dem, at nogen Svensker vil købe "En Politiker"1, der nu allerede hører til Roserne fra ifjor? Jeg haaber ikke, at nogen Forlægger vil bide i det sure Æble. Men i bedre Hænder end Deres kan jeg selvfølgeligt ikke forestille mig at enten Oversættelsen eller Indledningen kunde komme.

Pontoppidan ser jeg aldrig – for Eksempel ikke i 1890. En Skønhed har vel fanget 4 ham i sine Garn. I "Børs-Tidende" kommer og gaar han; Bladet trives langsomt – det er en svær Barndom, det gaar igennem.

Læs Georgs Svar til Høffding i "Tilskueren2 – det er det rene Guld. Som Stil og Logik kan det prises fremfor alt samtidigt.

Fruen og fire Børn hilser hjærteligst. Nu skal jeg altid svare prompt – min Fængselstid er omme.

Deres hengivne
Edv. Brandes.

 
[1] En Politker: Edv. Brandes' fortælling fra 1889 synes ikke at være oversat til svensk. tilbage
[2] Georgs Svar: Georg Brandes: "Det Store Menneske; Kulturens Kilde", Tilskueren, 1890, der var et svar på Høffdings artikel "Demokratisk Radikalisme. En Indsigelse", Tilskueren, nov.-dec. 1889. tilbage