Edvard Brandes til Axel Lundegård
21. marts 1889

bedre Selskab end En selv

21/3. 89.

Kære Ven!

Tak for Brevet! Ja, tænkte jeg ikke nok, at De vilde fryse. Tag hurtigst muligt til Italien helst ned til Rom, hvor De kan træffe Skandinaver. De har slet ikke godt af denne Ensomhed og selv et Mandfolk er paa Rejse bedre Selskab end En selv, naar man skal spasere og spise. Især paa en Restauration keder man sig usigeligt, naar Opvarteren næppe kan forstaa En, men morer sig herligt, naar man er to.

2 Jeg havde gærne været sammen med Dem sidste Aften og Fruen ligesaa. Men hvorfor Pokker kom Budet ikke tilbage og hentede Besked. Hvor kunde vi vide hvor De var? Især da De havde givet mig Valget mellem mange Restaurationer. Det var en Misforstaaelse at vi ikke tilbragte den Aften sammen.

Jeg sender Dem en Bunke Aviser. Med "Politikens" Ekspedition vil jeg intet have at skaffe. Vil De have noget af Hr. Bings Kontor, saa skriv direkte. Men foreløbig skal jeg gærne sende Aviserne afsted.

Saa er der Stykket. Jo, jeg 3 har læst det, men ærligt talt – det synes mig mindre godt end jeg havde haabet og ventet efter "Moderen"1. Det gør intet at det er en Farce, men jeg finder hverken Handling eller Idé tilstrækkelig morsom. Personerne er saa Pokkers gamle, medens Usandsynligheden er ganske moderne. Jeg kan heller ikke nægte, at "Sædelighedshistorien" synes mig altfor journalistisk behandlet, altfor ubearbejdet optaget i Stykket. Den kan dog ikke slaas ned ved Frøken Wiedermanns Avisfrieri.

Dialogen er det bedste og virker frisk i den unge Piges Mund.

Bliv nu ikke gal i Hovedet og tro heller, at jeg tager ganske fejl. 4 Jeg vil desuden foretrække at have Uret.

Se at more Dem! Der er saa meget at se her i Verden og De er da ung og kan til en vis Grad tage for Dem af Retterne.

Familien hilser
Deres hengivne
E. B.

 
[1] Moderen: Victoria Benedictssons roman Modern (1888), som Lundegård fuldførte efter hendes død. tilbage