Edvard Brandes til Axel Lundegård
Sendt fra Charlottenlund. 21. august 1888

Jøder for Vorherre

Charlottenlund.
21 Aug. 88.

Kære Ven!

Der er aldrig Tale om Svenskhed1 imellem os to, som begge er Jyder eller Jøder for Vorherre.

Jeg plejer at tilskrive Hr. Fallesen som følger.

Hr. Kammerherre v. F.2
Chef o.s.v.

Hermed tillader jeg mig at tilstille Hr. Kammerherren et Skuespil i    Akt betitlet "    " med Forespørgsel om det kgl. Theater skulde ønske at opføre det.

Kbhvn. d. Ærbødigst
E.B.

Med Undtagelse af Underskriften kan De trøstig anvende denne Formular.

Deres
Edvard Br.

 
[1] Svenskhed: se foregående brev. tilbage
[2] v. F.: "von Fallesen". Teaterchef Edvard Fallesen havde rang af oberst, og efter en regel indført midt i 1700-tallet måtte danske officerer sætte et "von" foran deres borgerlige efternavn (jf. Jacob von Thyboe). Reglen blev afskaffet i 1860. tilbage