Edvard Brandes til Axel Lundegård
Sendt fra Østergade 23, København. 8. september 1885

tror fast paa Deres Talent

Redaktionen af Politiken
Østergade 23, Hj. af Integade

Kjøbenhavn, den 8 September 85.

Kære Hr. Lundegård!

Jeg har idag modtaget paa engang Deres Brev og Deres Manuskript igennem Fru Horten1.

Jeg synes – ligesom De selv – at Artiklen ikke passer for et Dagblad, skønt jeg finder den velskreven og underholdende. I hvert Fald maatte jeg have rettet og slettet lidt.

Ogsaa af den Grund gaar det ikke an, at De for Fremtiden sender os Bidrag gennem denne Dame. Vi faar en Forpligtelse til at lade hende besørge Oversættelsen, og det er der ingen Mening i.

Jeg har nemlig ingen Fidus til hende. Det er nok muligt, at hun er "duktig" som De siger. 2 Men hvor kan De tro, at hun er vel skikket til at anbefale et Manuskript til Theaterdirektioner og Redaktioner. Hun ejer jo hverken Navn eller Indflydelse.

Jeg vil svært gærne have Breve fra Dem, naar De kommer til Stockholm. Jeg tror fast paa Deres Talent.

Bliv nu ikke fornærmet over Tilbagesendelsen.

Jeg ventede Dem i Helsingborg2 til Frokost og tænkte, at Vejret afskrækkede Dem. Vi kom temmelig druknede til Kjøbenhavn. Nu ser jeg, at De vilde truffet os senere.

Lad nu blot ikke vort lige sluttede Bekendtskab strande paa Brevdovenskab. Vi Par Mennesker i Literaturen, der mener det samme, bør ogsaa staa sammen som gode Kammerater.

Nansen hilser

Deres hengivne.
Edv. Brandes.

 
[1] Fru Horten: om oversætterinden fru Sophie Horten se brev fra Victoria Benedictsson til Fr. V. Hegel 22.9.1887. tilbage
[2] Helsingborg: Edvard Brandes havde (i selskab med Peter Nansen) været i Hälsingborg til førsteopførelsen 29. april af sit eget skuespil Et Brud. I Hälsingborg havde han truffet Ola Hansson og Axel Lundegård. Iflg. Lundegårds bog om Victoria Benedictsson/Ernst Ahlgren (1928) havde Brandes spurgt til Ernst Ahlgren:

– Är det inte ett fruntimmer?
– Jo.
– Nå – och så är ni väl kär i henne?
Han såg orimligt spydig ut. Det är han alltid när han konverserar (i sht. i damsällskap).
– Nä.
– Så-å – ikke det? Det ligger annars nära till hands.
– Maaske – men det er s'gu ikke nödvändigt.

tilbage