Edvard Brandes til Otto Borchsenius
20. maj 1884

Strindbergs Opfordring

Den 20 Maj 1884

Hr. Redaktør O. Borchsenius!

Jeg er ude af Stand til at efterkomme Hr. Strindbergs Opfordring, da mine franske Kundskaber ingenlunde slaa til overfor det Arbejde, som den vel forresten dødfødte Revue1 kræver. Som Følge deraf tillader jeg mig at tilbagesende det Vedlagte.

Deres
Edvard Brandes.

 
[1] Revue: OPLYSNING EFTERLYSES. tilbage