Edvard Brandes til Otto Borchsenius
1885 (–1892)

Hvad handler dette brev mon om ????

Onsdag

Kjære Borchsenius!

Det gjør mig ondt at erfare af Hendriksen at De er vred paa mig. Jeg er vis paa, at saasnart vi komme til at tale sammen klare de Ærter sig nok. Der er saamænd ikke den ringeste Grund for Dem til at være fornærmet.

Jeg tænker mig, hvorledes jeg vilde tage det i et modsat Tilfælde. Hvis jeg havde skrevet en Artikel til "Morgenbladet" og sendt den til Dem, og De havde ønsket, at den ikke 2 skulde offentliggjøres, fordi De mente dens Ros kunde misforstaas, vilde jeg ikke betænke mig et Øjeblik paa at holde den tilbage.

Denne Sag er for mig rent politisk. Og hvis De vil se den fra samme Synspunkt, tror jeg De vil tage den ganske let. Jeg haaber at kunne bevæge Dem til min Anskuelse, naar vi mødes.

Deres hengivne
Edvard Brandes.