Edvard Brandes til Otto Borchsenius
17. december 1881

mig let at modtage Rosen

17/12.1881

Kjære Borchsenius!

Jeg takker for Anmeldelsen1; skjønt det jo er lidt flovt at blive rost i et Blad, man staar saa nær som jeg gjør "U. og hj.", forekommer det mig som De har været svært heldig i at træffe en Tone, der gjør mig det let at modtage Rosen.

Jeg havde egentlig haabet at se Dem engang i denne Uge. Vi skulde jo have talt om den arme "Bogstavelighed"2; imidlertid er det vel nu forsilde og rettest at opsætte vort næste Møde til efter Nytaar.

Deres hengivne
Edvard Brandes.

 
[1] Anmeldelsen: af EBs Fremmed Skuespilkunsti U&H for 18. December. Bladet blev omdelt allerede lørdag aften. Tidligere på året havde OB meget positivt anmeldt EBs skuespil Lægemidler i Ude og Hjemme for 22.5.1881. tilbage
[2] Bogstaveligheden: Den venstreintellektuelle forening holdt på initiativ af Fr. Hendriksen sit første møde 20. februar 1880 og det sidste i juni 1882. Både EB og OB var medlemmer. Hvad emnet for en samtale herom skulle være, er (endnu) ikke klart. tilbage