Edvard Brandes til Otto Borchsenius
6. oktober 1881

Schandorphs Selvbiografi

6 Okt. 1881

Kjære Borchsenius!

Maa jeg takke Dem for Deres Venlighed med Hensyn til Stykket. Jeg vil naturligvis gjærne have det for Anmeldelsens Skyld og skal huske paa Hegels Løfte om fremtidige Sager.

Vedlagt vil De finde Schandorphs Selvbiografi1. Jeg har ikke mindste Ret over den. Jeg vilde i sin Tid have skrevet til "Verdens Gang", saa kom en anden mig i Forkjøbet. Nu har jeg ingen Anledning dertil, og Mskrpt. staar ganske til Deres Disposition; kun indhenter De jo nok for en Ordens Skyld Schandorphs Samtykke, skjønt det er saa ganske klart, at han ikke nægter Dem, hvad han gav mig2. Jeg burde iøvrigt forlængst have givet Schandorph hans Noter tilbage.

2 Reckes Metrik3 tør jeg ikke paatage mig. Dels har jeg uendelig lidt Tid, fordi jeg er meget arbejdsuoplagt i disse Dage, dels vilde det koste svær Ulejlighed at sætte sig ind i Bogen. Jeg troer forresten, at den ikke er saa daarlig. Der er noget ved den. Han har Ideer og han har arbejdet meget. Men latterlig og gal er han jo. Jeg vil se at faa Georg til at bedømme den i "Mrgbl.".

Jeg skal meget snart sende Dem Topsøes Bøger tilbage.

Deres hengivne
Edvard Brandes.

 
[1] Schandorphs Selvbiografi: Oplevelser, 1. bind udkom i 1889, 2. bind i 1898. tilbage
[2] gav mig: Borchsenius gjorde ikke brug af Schandorffs tekst. tilbage
[3] Reckes Metrik: formentlig Ernst von der Recke: Principerne for den danske Verskunst efter dens historiske og systematiske Udvikling, 1881, 504 s. tilbage