Johan Borup til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksholms Kanal. 6. maj 1927

glemt at spørge om Forlov

[trykt (undtagen datoen):] JOHAN BORUP
6.5.       Højskoleforstander       27
Frederiksholms Kanal 24
København
B

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan.

Hvis De havde været i Byen, saa var jeg kommet op for at hilse paa Dem; jeg har nu til Morgen fundet et Svarbrev1 fra Dem, hvoraf fremgaar, at De har Ret og jeg Uret, idet Brevet, hvori De giver mig Lov til at trykke de to Digte, intet indeholder om Forkortning af det ene. Jeg ærgrer mig over mig selv, for jeg har spurgt og spurgt overalt om Tilladelse til at forkorte, og nu har jeg overfor Dem, som jeg nødigst vilde saare, paa en mig ubegribelig Maade glemt at spørge om Forlov. Dette beder jeg Dem tilgive.

Deres ærbødige
Johan Borup

Baggrunden var iflg. Berlingske Tidende 5.5.1927 denne: I et brev til Kolding Avis har Pontoppidan skrevet om optagelsen i Borups Dansk Sangbog (1926) af digtet "Der er kommet Foraarsbud": "Af Digtets otte Vers er de fire udeladte, og det er netop dem, der er Hjertet i det og giver det Mening og Holdning. Og Tendensen er den samme som i Højskolesangbogen: der skal synges det danske Folk endnu mere Vand i Blodet."

Avisen fortsætter:

"Vi spørger Højskoleforstander Borup, hvad det er for et Digt af Henrik Pontoppidan, der i "Dansk Sangbog" fremtræder i saa stærkt forkortet Form.

Højskoleforstanderen svarer:

– Jeg maa sige, at det kan jeg ikke paa staaende Fod huske, men jeg er mig bevidst i sin Tid at have henvendt mig til Henrik Pontoppidan om Tilladelse til at optage en af hans Sange og i forkortet Form. Men jeg vil ikke staa til Regnskab for, hvad jeg optager i min Sangbog, jeg vælger de Sange, jeg har Lyst til, naar jeg har Digternes Tilladelse. Mere kan og vil jeg ikke sige. Jeg mener, dette maa blive en Sag mellem Pontoppidan og mig. Nu skal jeg undersøge, hvorledes det hele forholder sig.

[Forfatterforenigens formand, Sophus Michaëlis siger til avisen:]

... vi vil af Højskoleforstander J. Borup kræve, at han redresserer sin Brøde, og at han giver Pontoppidan en alvorlig Undskyldning.

Det er dog ikke muligt i Kolding Avis at finde det citerede brev gengivet i dagene forud for citatet i Berlingske Tidende, og noget manuskript til det kendes heller ikke.

 
[1] Svarbrev: kendes ikke. tilbage