Henrik Pontoppidan til Johan Borup
7. maj 1927

en formelig Kastration


7.5.27.
Overgaden n. V. 15.

Hr. Højskoleforstander Borup!

Med Foden på Vogntrinnet må jeg i al Korthed takke Dem for Deres Brev. Jeg har ikke et Øjeblik været i Tvivl om, at jeg aldrig har kunnet billige Deres hårdhændede Beskæring af mit Digt – en formelig Kastration. Jeg har i sin Tid vistnok snarere undret mig over, at De vilde indlemme Digtet i Deres Sangbog, da det efter min Mening slet ikke egner sig til at synges. Det viser sig nu, at det det hele ikke rigtig hører hjemme i Bogen, hvorfor 2 jeg vil foreslå, at det helt udelades, når denne en Gang skal genoptrykkes.

Deres ærbødige
H.Pontoppidan.