Henrik Pontoppidan til Johan Borup
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 28. maj 1924

ikke nogen Forfatterret

28.5.24. Overg. n.V. 15.

Hr. Højskoleforstander Borup!

Jeg har naturligvis intetsomhelst imod, at De optager de to Smådigte i Deres Sangbog. Det er Lejlighedspoesier, hvortil jeg ikke forbeholder mig nogen Forfatterret. Digtet om Sønderjylland tryktes første Gang i "Berlingske Tid" i Slutningen af Decb.1918. Datoen kan jeg ikke angive. Men Digtet kan findes i "Danske Fædrelandssange" ved Ingeborg Simesen (udgivet af Dansklærerforeningen), det eneste Sted, hvor jeg har set det helt korrekt gengivet.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan