Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 21. december 1916

Østergaard kan fortælle mig om dig

Colbjørnsensg. 27.
d. 21 Dcbr. 1916.

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for din Bog1 og til Lykke med Afslutningen af dette betydningsfulde Værk. Jeg sætter stor Pris paa, at du personlig har villet sende mig de enkelte Bind. Dit trofaste Venskab i mange Aar gengælder jeg.

2 Jeg har skrevet til "København2", at jeg ønsker at skrive om sidste Del ligesom om de øvrige Afsnit af Kredsen. Men i vor hæsblæsende moderne Presse synes man stundum at foretrække et kort Referat af Indholdet 3 umiddelbart efter Bogens Fremkomst.

Men i Efterm. og Aften læser jeg i hvert Fald for min egen Fornøjelses Skyld den Slutning, som ogsaa jeg længe har været spændt efter. Vilh. Østergaard er nu omtrent den eneste, der af og til kan fortælle mig om dig og dit. 4 Vi har ofte talt om Bogen.

Hvorledes staar det til med din Frues Helbred? Alt godt i det nye Aar for dig og alle dine.

I min Familie er alt saa nogenlunde som vanligt. Men hvilke Tider baade hjemme og ude! Glædelig Jul!

Din hengivne gl. Ven
Otto Borchsenius.

 
[1] Bog: Favsingholm, der udkom 20.12.1916. tilbage
[2] København: avisen bragte en usigneret omtale 20.12.1916 og en anmeldelse af Otto Borchsenius 13.1.1917. tilbage