Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 15. januar 1917

ikke et opmuntrende Ord

Colbjørnsensg. 27.
15 Jan. 1917.

Kære Henrik Pontoppidan.

Jeg haaber, du har modtaget min lille Anm. af din Bog1, og at du maa have fundet, jeg nogenlunde har truffet din Tanke? Du har vel Ret i, at Tiden er mere end mørk, og at Forholdene 2 herhjemme er alt andet end lystelige. Man naar de bedste i vort Land ikke har et opmuntrende Ord til alle de bange lyttende, alle, der føler Trykket baade udefra og indefra, samles Skyerne over vort Hoved endnu mere truende.

3 Kender du Prof. Chr. Collin og hans sidste Bog "Vintersolhverv"? Han ser maaske for naivt paa Fremtidsmulighederne, og hans Tro paa Havebyernes Lykke for Samfundet er sikkert tvivlsom. Men overfor f. Ex. Georg Brandes' Mistillid til alt og alle, plus hans Menneskelede 4 og Verdensforagt har Collins lyse Haab i hvert Fald gjort Indtryk paa mig.

Det vilde være mig en Glæde en Gang, naar det bliver Foraar, at mødes med dig og tale med dig om mange Ting. Godt Mod til et nyt Arbejde! Du har haft stor Ære af dit sidste Værk.

Hvorledes lever din Frue? Tør jeg sende hende en Hilsen?

Din hengivne Ven
Otto Borchsenius.

 
[1] Bog: Favsingholm, som Borchsenius anmeldte i København 13.1.1917. tilbage