Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 19. december 1915

det var i Enslevs Aand

Colbjørnsensg. 27.
d. 19/12 1915.

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for dit venlige Brev. Min Hustru blev meget rørt over din venlige Deltagelse.

Jeg har ikke min Anm. af din Bog nu ved Haanden. Men 2 har jeg ikke udtrykkelig flere Gange udtrykt mig saaledes: Forf. har næppe Ret til at lægge Enslev disse historiske Bemærkninger i Munden? Eller: Forf. lader Enslev sige o. s. fr.

Jeg vilde hermed jo netop fremhæve, at det var i Enslevs 3 Aand, disse historiske Tilbageblik faldt – ikke i selve Forfatterens? Et andet Spørgsmaal er naturligvis, om den inderste Tanke i Bogen ikke skulde kunne findes i saadanne Udtalelser som, at Enslev havde hindret, at Danmark efter Systemskiftet ikke1 blev et lavloftet 4 Degnedømme.

Torben D. spiller jo stadig en saa tilbagetrukken Stilling, at vi Læsere ikke tillægger hans Ord den samme Vægt som de andres.

Dette kun for at protestere imod den – af dig med Rette paatalte – gamle Misforstaaelse at gøre Forff. ansvarlige for deres Karakterers Udtalelser.

Vil du ønske din ærede Frue fremdeles god Bedring? Glædelig Jul fra din hengivne gamle Ven

Otto Borchsenius.

 
[1] ikke: dette "ikke" skal vist ikke med. tilbage