Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 29. oktober 1907

Din udtalelse falder mig for Brystet


Ganske privat
Colbjørnsensg. 27.
d. 29/10 1907

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for Brevet. Men din Udtalelse om, at du muligvis vilde afslaa at modtage nogen som helst Aarspenge, er unægtelig faldet mig for Brystet. I saa Fald vilde jo nemlig vor Intervention baade hos den ene og den anden komme i et komisk Skær. Ved Konsejlspræsidentens1 Middag forleden 2 talte jeg saaledes baade med Kultusministeren2 og Statsrevisor And. Nielsen3 om dig. Begge erklærede, at efter gængs Forretningsorden steg Forfatterne gradvis, men begge gik forøvrigt ind paa min Betragtning af din Rang som dansk Forfatter, og at du derfor burde stilles 3 lige med Drachmann, Schandorph o. s. fr. Statsrev. Nielsen gav mig yderligere det Raad at søge en Samtale med det Medlem af Finansudvalget, der skal være Ordfører i Tinget for disse Sager. Jeg er stadig villig til at gøre, hvad jeg kan i saa Henseende, men tænker du 4 paa at sige Nej, kunde jeg spare mig videre Ulejlighed.

Forhaabenlig er denne Afvisning dog kun en flygtig Tanke hos dig. I alle Fald er du jo sikker paa i Årenes Løb at rykke højere og højere op. Og jeg skal som sagt gærne gaa til endnu flere, for om muligt at slaa Slaget endnu i Aar.

Med ærb. Hilsen til din Frue

Din hng. Otto Borchsenius.

 
[1] Konsejlspræsidenten: J.C. Christensen (1856-1930). tilbage
[2] Kultusministeren: Enevold Sørensen (1850-1920). tilbage
[3] Statsrevisor And. Nielsen: Anders Nielsen (1862-1914), senere landbrugsminister. tilbage