Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Frederiksborg. 28. oktober 1907

jeg vil se Tiden an

Frederiksborg
28d Oktb 1907.

Kære Borchsenius!

Tak for dine Linjer. Jeg blev unægtelig lidt flov, da jeg opdagede, at jeg var bleven afspist med 500 Kroners Tillæg – ikke fordi jeg finder Summen ringe i og for sig, men fordi jeg synes, at det ikke er et helt værdigt Resultat af så udmærkede Mænds Mellemkomst. At dette nu har givet Anledning til fornyet Henvendelse og mere Ulejlighed, gør mig jo også lidt skamfuld. Men jeg trøster mig med, at jeg jo ikke selv har nogen Skyld.

Jeg siger da endnu engang dig og de øvrige Herrer Tak for den Interesse, der påny er vist mig, og det uden Hensyn til, hvad Resultat der kommer ud deraf. Hvorvidt jeg vil modtage de 500 Kr, veed jeg ikke rigtig; – afslår jeg Tilbudet, er det dog ikke af Storsnudethed. Men da 2 jeg altså ikke selv har ansøgt om dem, og overhovedet ikke selv foretaget noget Skridt i denne Sag, kan måske en Vægring bidrage til, at Forholdene ved Indstillingen til og Uddelingen af disse Forfatterunderstøttelser ordnes på en mere tilfredsstillende Måde. Som de nu er, er de jo ganske umulige. Der finder jo ikke engang nogen Regel for, hvordan man på normal Måde kan opnå dem. Selv har jeg aldrig ansøgt. Andre har søgt Gang efter Gang uden at få noget.

Men nu vil jeg altså se Tiden an. –

Med en ærbødig Hilsen til Fruen og en Tak fra min egen

Din hengivne
H Pontoppidan.