Hakon Børresen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skagen. 7. august 1917

det kribler i mine Fingre

Skagen 7/8 - 1917

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Sophus Micaëlis1 skrev til mig igaar, hvad han for Resten gerne kunde have gjort noget før, at han desværre ikke fik Tid til at dramatisere "Den kongelige Gæst" som Libretto. Han mener, at Opgaven er meget vanskelig og anbefaler Svend Leopold til at gøre det, da han har den Gratie, det Skælmeri og den satiriske Underfundighed, der skal til. Hvad mener De? Har De 2 Tid at sende mig et Par Ord derom! Jeg kender kun S.L. gennem hans Bog "Grevinde Hardenberg"2 der var et lovligt nærgaaende Portræt af en nylig afdød Baronesse og hendes Omgang. S.L. har dér ikke vist sig som "kongelig Gæst", men derfor kunde han jo godt være heldig med Libretto'en! –

Kapelmester G. Høeberg3 var heroppe forleden og fortalte mig at Alt var i Orden med Hensyn til min grønlandske Opera4, jeg hørte snart fra Theatret. Resultatet overrasker mig egentlig ikke, men det virker dog opmuntrende til at gaa videre, og den kongelige Gæst interesserer mig stadig, jeg tror, naar Stoffet bliver behændigt tilrettelagt og jeg kan være heldig med Musiken, at Motivet vil virke udmærket fra Scenen. Hvis De altsaa ikke er altfor optaget af Arbejde vil jeg være glad for et Ord fra Dem, inden jeg sætter mig i Forbindelse 3 med Svend Leopold, det kribler i mine Fingre efter at faa begyndt! Jeg har en dejlig Sommerdag i Snekkersten i taknemmelig Erindring, det vilde være morsomt, om De gjorde Alvor af Deres Tanke om en Tur til Skagen, det vilde glæde mange af Deres Venner heroppe!

Tør jeg bede Dem hilse Deres Frue og vær selv paa det hjerteligste hilset af

Deres hengivne
Hakon Børresen.

 
[1] læs: Sophus Michaëlis. tilbage
[2] Grevinde Hardenberg: Svend Leopold: Fyrstinde Hardenberg (1916). tilbage
[3] G. Høeberg: Georg Høeberg (1872-1950), violinist, dirigent og komponist. Kapelmester i det kgl. Kapel 1914-30. tilbage
[4] grønlandske Opera: Kaddara: Folkelivsbilleder fra Grønland af C.M. Norman-Hansen. Musik: Hakon Børresen. Dette syngestykke havde premiere på Det kgl. Teater 16.3.1921. tilbage