Emil Bønnelycke til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Stefansgade 59. 31. marts 1925

Anbefaling

"Bispegaarden"
Stefansgade 59 III
31.3.25.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Som Ansøger til det Emma Bærentzenske Legat for Kunstnere, et Legat som i Aar er paa Kr. 2500.00 til den Enkelte, tillader jeg mig at skrive til Dem, for at bede Dem vise mig den store Ære og Venlighed i nogle Ord at formulere en Anbefaling, som jeg kan vedlægge min Ansøgning til Legatbestyrelsens Formand, Overretssagfører Gunnar Sally. Professorerne Vilhelm Andersen og Valdemar Vedel vil desuden anbefale mig til Legatet.

Jeg beder Dem høfligst sende mig Deres Ord i hoslagte Konvolut.

Med hjertelig Tak og Hilsen

Deres meget ærbødige / Emil Bønnelycke.