Emil Bønnelycke til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Feldborg pr. Skive. 9. februar 1923

Forlaget imødekom mig

Feldborg pr. Skive
d: 9.2.23.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Jeg er saa fri at skrive til Dem og spørge, om jeg maa sende Dem nogle af Deres egne Bøger? Jeg vilde meget gerne eje "Lykke-Per" og "De dødes Rige" med Deres egen Haand og Skrift fæstnet i Bøgerne. Maa jeg sende disse?

Af Deres hjertelige Brev1 i Anledning af Ansøgning til Gyldendal havde jeg den store Gavn, at Forlaget imødekom mig, saafremt en Sagfører foreløbig maatte forvalte mine Indkomster og alle mine Udgifter. Dette er nu sket, og Overretssagfører C. Ahlefeldt-Laurvig har den Ære at administrere mine Penge.

Jeg befinder mig arbejdslykkelig derved. Min Ven i Viborg, Niels Jeppesen, udbrød, da jeg fortalte ham, at min Hustru og jeg havde faaet en Søn: "Det skulde De fortælle Henrik Pontoppidan. Det vilde glæde ham at høre."

2 Jeg haaber inderligt, at De er rask, og at De, med Deres fulde og erfarne Manddom, er uanfægtet af Tidernes Slethed og Nederdrægtighed… De bedste Hilsner

fra
Deres ubekendte, men hengivne
Emil Bønnelycke.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage