Emil Bønnelycke til Henrik Pontoppidan
4. april 1925

ærefulde Anbefaling

D: 4. April 1925.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Jeg beder Dem gennem disse Linier modtage min hjertelige og ærbødige Tak for den meget ærefulde Anbefaling til Emma Bærentzens Legat1. Hvis det ikke hjælper, saa ved jeg ikke, hvordan man bærer sig ad med at søge Legater. Tusind Tak for Deres Forstaaelse og Beredvillighed

Deres ærbødigt hengivne
Emil Bønnelycke

 
[1] Legat: Emil Bønnelycke modtog dette legat for 1925. tilbage