Otto Benzon til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Østergade, København. 6. januar 1912

skriv direkte til mig

4. Ny Østerg. København. 6.1.1912

Tak for Deres Brev1 af 4d ds., som er skrevet før De fik mit andet Brev. Deres Ord har glædet mig. De er den Mand, jeg ventede. Tilgiv, at jeg et Øjeblik mistænkte Dem for Fornærmethed. Det skyldtes den Måde, hvorpå jeg fik Historien at vide. H.N. endte sin Meddelelse til mig med: "Fanden skulde gøre noget for nogen". Det Standpunkt var ikke mit. Skulde De fremtidig ønske at sige noget om Sagen, så vær så rar at skrive direkte til mig.

Venligst Hilsen.

Deres
Otto Benzon

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage