Otto Benzon til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Østergade, København. 4. januar 1912

høfligt, men klart

4. Ny Østerg.
København
4.1.12

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

G.B.s Ord til Dem og Deres kommenterende Bemærkninger, som jeg nu har læst, har dog gjort noget Indtryk på mig. Mit Standpunkt er dette: Jeg mener ikke – efter G.B.s Gave- Løfte- og Takkebrev til mig som Talsmand for Arkiv-Fonden at kunne standse Sagen på Basis af G.B.s Brev 2 til Dem. Men jeg mener at burde give ham Lejlighed til en direkte og endelig Udtalelse til mig, om han ønsker Sagen standset eller fremmet. Derfor har jeg skrevet til ham venligt og høfligt men klart bedt ham sige mig, hvad han vil. Endnu kan Sagen standses i Stilhed. (håber jeg da.) hvis han vil.

Det var jo vor Mening at hædre og glæde 3 ham ikke at hædre og ærgre ham.

Jeg venter at kunne have Svar på Mandag. Jeg skal underrette Dem om Resultatet.

I Hast.

Deres hengivne
Otto Benzon