Otto Benzon til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kristianiagade 1. 6. februar 1908

Bifalder ubetinget Brandes Valg

1. Kristianiagade. Ø. 6.2.08.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev, som virkelig glædede mig. Jeg bifalder ubetinget Georg Brandes' Valg, finder det ikke blot rigtigt men tillige klogt af Hensyn til Legatet selv. Noget andet er, at der er Flere, hvem jeg gærne undte den lille Opmuntring, som Pengene kan være, og den Anerkendelse, som ligger i Georg Brandes Valg. Men det må jo komme ad Åre.

At ingen mere end De 2 opfylder de to Betingelser: at have Talent og yde ærlig og retskaffen Kunst, vidste jeg. At De også fuldt ud opfylder den tredie: at have god Brug for Pengene, vidste jeg ikke. Jeg beklager det, men vilde beklage det endnu mere, hvis ikke netop det havde gjort det muligt, at De blev den Første, der modtog Legatet.

Deres hengivne
Otto Benzon.