Henrik Pontoppidan til Otto Benzon
Sendt fra Halls Allé 13. 27. oktober 1909

en Provst på Kultusministerpladsen

Halls Alle 13
27/10 09

Kære Hr. Otto Benzon!

Da Forfatterforeningen1 væsenlig var en selskabelig Klub, var jeg Medlem i en halv Snes År, men kom der aldrig. Jeg er siden en Tid bleven endnu mindre lysten efter kollegial Selskabelighed, så noget virksomt Medlem vil jeg heller ikke kunne blive, når Foreningen da ikke helt bryder med sin Fortid, hvad vel ikke er Meningen. Men dersom jeg ikke behøver at forpligte mig udover mit Medlemsbidrag, så melder jeg mig gerne ind igen. At 2 Foreningen vil kunne opnå at få nogen Indflydelse på Statens Forhold til det skrivende Lav, tror jeg ikke rigtig på. Vi har jo rigtignok nu fået et nyt Ministerium, der skal kaldes radikalt, men der er, som jeg hører, anbragt en Provst2 på Kultusministerpladsen, hvad der næppe lover noget godt for den Art Radikalisme, vi mest af alt trænger til. Pibekraven er herhjemme den Nisse, der flytter med fra Hus til Hus.

Men altså: jeg melder mig nu ind, og glæder mig over, at De vil påtage Dem det Bryderi at tage Styret.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Forfatterforeningen stiftedes 1894. tilbage
[2] Provst: M.C.B. Nielsen. tilbage